Spouwmuurisolatie premies

Als je in een woning woont waar de spouwmuren nog niet zijn geïsoleerd, dan is loont het zeker om spouwmuurisolatie te overwegen. Na het aanbrengen van spouwmuurisolatie zijn de gevolgen direct merkbaar. Het comfort wordt enorm verhoogd doordat de woning goed te verwarmen is en er geen kou meer kan binnenkomen. Dit zal ook effect hebben op de energiefactuur. Spouwmuurisolatie is natuurlijk een investering, maar met de positieve effecten ook snel terug te verdienen. Daarnaast helpt de Vlaamse overheid je ook een handje met bepaalde premies die in het leven zijn geroepen om duurzamer wonen te stimuleren. Ook voor spouwmuurisolatie zijn er premies te verdienen.

Premie spouwmuurisolatie via netbeheerder

Voor spouwmuurisolatie is een premie aan te vragen via de netbeheerder. De premie voor 2018 en 2019 is € 5,- per vierkante meter. Ligt de factuurdatum nog in 2017? Dan heb je recht op een premie van € 6,- per vierkante meter.

Voorwaarden:

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van de premie spouwmuurisolatie. Zo geldt de premie enkel als de woning voor 1 januari 2006 is aangesloten op het elektriciteitsnet en moet de woning in het Vlaams gewest liggen. Nieuwbouwwoningen komen voor deze premie daarom niet in aanmerking. Deze woningen worden standaard reeds voorzien van spouwmuurisolatie. De spouwmuur zelf moet ook aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet de spouw minimaal 5 centimeter zijn en volledig met isolatiemateriaal gevuld zijn. Het isolatiemateriaal moet aan de gestelde eisen van een bepaalde isolatiewaarde voldoen. Daarnaast moet de spouwmuurisolatie door een gecertificeerde aannemer zijn aangebracht. De aannemer dient tevens een attest aan te leveren waarin beschreven is op welke wijze de spouwmuurisolatie is aangebracht. Ten slotte is het aanvraagtermijn voor premie spouwmuurisolatie vastgesteld op uiterlijk 12 maanden na het aanbrengen van de isolatie.

Totaalrenovatiebonus

Zijn er nog meer onderdelen aan je woning die geïsoleerd kunnen worden, dan is het de moeite waard om dit direct aan te pakken en eventueel recht te krijgen op de totaalrenovatiebonus. Hier heb je namelijk recht op als je binnen 5 jaar 3 verschillende werken laat uitvoeren ten behoeve van energiebesparing. Hieronder valt ook spouwmuurisolatie. Laat je bijvoorbeeld ook je dak en vloeren isoleren, dan kun je een bonus ontvangen van minimaal € 1.250,-. Dit bedrag kan hoger worden naarmate het aantal energiebesparende werken je uitvoert. Ook de totaalrenovatiebonus moet aangevraagd worden via de netbeheerder.

Verlaagd BTW tarief

Een leuke extra kostenbesparing is het feit dat als je spouwmuurisolatie laat aanbrengen bij een woning van 10 jaar of ouder, je op de factuur het verlaagde BTW tarief betaald. In plaats van het standaard tarief van 21%, betaal je dan een BTW tarief van 6%. Dit is toch al een korting van 15% op de totaalfactuur.